İYİ Partiden Tüm Üyelerine Uyarı.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan imzasıyla 81 İl Başkanlığına gönderilen genelgeye tüm parti teşkilatlarının ve üyelerin titizlikle uymaları istendi.

İYİ Partiden Tüm Üyelerine Uyarı.

Sosyal medyada yapılacak paylaşımlarda uyulacak hukuki ve etik kuralların tek tek belirtildiği genelgede; temiz bir dil kullanılması, küfür, hakaret, tehdit ve konusu suç teşkil eden paylaşımlardan kesinlikle kaçınılması, sosyal medyada her bir üyenin İYİ Parti’yi temsil ettiği bilinciyle hareket edilmesi, dil, üslup ve duruş yönünden millete örnek olunması ve İYİ Parti’nin saygınlığını sarsacak yaklaşımlardan uzak durulması istendi.

HER BİR ÜYE İYİ PARTİ’Yİ TEMSİL ETTİĞİ BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ

Genelgede, İYİ Parti’yi il, ilçe ve hatta sokakta temsil eden kişilerin duruş ve söylemleri ile millete örnek olması gerektiğinin altı çizilerek şöyle denildi:

“Ülkenin umudu haline gelmiş olan İYİ Parti’yi il, ilçe ve hatta sokakta temsil eden kişilerin duruş ve söylemleri ile millete örnek olma, iyiliğe teşvik etme, temiz toplum ve temiz yönetim anlayışı içerisinde tenkit ederken dahi söylem ve paylaşımlarında gerekli hassasiyeti gösterme zarureti vardır. Her bir üyemizin Partimizi temsil ettiği bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir.”

İYİ PARTİ’DEN SOSYAL MEDYADA TEMİZ DİL VE ÜSLUP ÇAĞRISI

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda temiz bir dil ve üslup kullanılması istenen genelgede, küfür, hakaret, aşağılayıcı dil ve üslupta paylaşımlar yapılmaması vurgulandı. İYİ Parti’ye dönük küfür ve hakaret içeren paylaşımlara aynı üslupta cevap verilmemesi, hukuk ve etik kurallara uygun hareket edilmesi istendi.

Konusu suç teşkil eden, küfür ve hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarının İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan profesyonel bir ekip tarafından takip edildiği ve şüpheliler hakkında hem hukuki hem de cezai takibat işlemlerinin yürütüldüğü belirtilen genelgede şöyle denildi:

“Bu bağlamda, Partimizin, Parti üyelerimizin zarar görmemesi ve yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi adına işbu genelgede belirtilen hususlara ilişkin uyarma zarureti hasıl olmuştur.

Sosyal medya kullanımında, gerek Partimize karşı görüşte olanlara tepki verilirken, gerekse eleştiri yapılırken;

- Hakaret, küfür, aşağılayıcı dil ve üslupta paylaşımlar yapılmaması,

- Genel Başkanımıza, Partimize ve Parti üyelerimize yönelik seviyesizce yapılan hakaret, aşağılayıcı ileti ve paylaşımlara karşılık aynı seviyesizlik ve hakaretamiz üslupla cevap vermek yerine, hukuk kuralları çerçevesinde cevap verilerek bu paylaşımların Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına bildirilmesi, sürecin hukuki yollarla takip edilmesi açısından önem arz etmektedir. Partililerimiz Genel Başkanımıza yönelik hakaretlere doğal olarak cevap vermektedirler. Ancak bu cevaplarda hakaret içerikli ifadelere yer verildiğinde üyelerimiz aleyhine hukuki işlemler başlatılmakta ve bu husus da üyelerimize maddi manevi külfetler yüklemektedir. Başkanlığımız tarafından bu hususun önüne geçilmesi düşüncesi ile hem Genel Başkanımıza yapılan hakaretlerin karşılıksız kalmaması, aynı zamanda üyelerimizin de hakaret suçuna vücut verecek ifadelerden kaçınmaları beklenmektedir.”

İYİ PARTİ’NİN SAYGINLIĞINI SARSACAK PAYLAŞIMLAR YAPILMAMALI

Genelgede İYİ Parti üyelerinin sosyal medya paylaşımlarının; Parti politikalarıyla çelişmemesi ve Parti tüzüğünde belirtilen disiplin hükümlerine aykırılık teşkil etmemesine özellikle dikkat edilmesi ifade edilirken; kişisel sosyal medya hesapları üzerinden İYİ Parti resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunulmaması gerektiği kaydedildi.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçları kullanılırken etik kurallara ve demokratik rekabet ilkelerine uygun davranılması beklendiği vurgulanan genelgenin sonunda şu uyarılara da yer verildi:

“Ayrıca, sosyal medya taramaları esnasında hakaret, tehdit gibi suç teşkil eden durumların tespitleri tarafımızca yapıldığı gibi, emniyet güçlerimiz başta olmak üzere farklı tüzel kişiler tarafından da kayıt altına alınmaktadır. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda maddi ve manevi anlamda sıkıntılara mahal vermemek, siyaset yaparken kirli dilden uzak durmak ve etik kurallara uygun demokratik rekabet ilkelerine paralel paylaşımlarda bulunmak esas kural kabul edilmelidir.”

SOSYAL MEDYA GENELGESİ TÜM TEŞKİLATA GÖNDERİLDİ

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan imzasıyla 81 İl Başkanlığına gönderilen, tüm ilçe, belde, mahalle ve köy teşkilatları ile parti üyelerine duyurulması istenen 29 Ocak 2020 tarih ve 264 sayılı Sosyal Medya Genelgesi’nin tamamı şöyle:

GENELGE-4

Sosyal medya (Twitter, Facebook vb.) üzerinden Partimiz, Genel Başkanımız, Parti yetkili organlarımız ve üyelerimize yönelik; hakaret, tehdit vb. suç teşkil eden paylaşımlar, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı bünyesinde oluşturulan profesyonel bir ekip tarafından (2019 yılından itibaren) takip edilmekte ve şüpheliler hakkında hem hukuki hem de cezai takibat yürütülmektedir.

Bu bağlamda, Partimizin, Parti üyelerimizin zarar görmemesi ve yanlış anlaşılmalara mahal verilmemesi adına işbu genelgede belirtilen hususlara ilişkin uyarma zarureti hasıl olmuştur.

Sosyal medya kullanımında, gerek Partimize karşı görüşte olanlara tepki verilirken, gerekse eleştiri yapılırken;

- Hakaret, küfür, aşağılayıcı dil ve üslupta paylaşımlar yapılmaması,

- Genel Başkanımıza, Partimize ve Parti üyelerimize yönelik seviyesizce yapılan hakaret, aşağılayıcı ileti ve paylaşımlara karşılık aynı seviyesizlik ve hakaretamiz üslupla cevap vermek yerine, hukuk kuralları çerçevesinde cevap verilerek bu paylaşımların Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığına bildirilmesi, sürecin hukuki yollarla takip edilmesi açısından önem arz etmektedir. Partililerimiz Genel Başkanımıza yönelik hakaretlere doğal olarak cevap vermektedirler. Ancak bu cevaplarda hakaret içerikli ifadelere yer verildiğinde üyelerimiz aleyhine hukuki işlemler başlatılmakta ve bu husus da üyelerimize maddi manevi külfetler yüklemektedir. Başkanlığımız tarafından bu hususun önüne geçilmesi düşüncesi ile hem Genel Başkanımıza yapılan hakaretlerin karşılıksız kalmaması, aynı zamanda üyelerimizin de hakaret suçuna vücut verecek ifadelerden kaçınmaları beklenmektedir.

Belirtmekte fayda vardır ki, ülkenin umudu haline gelmiş olan İYİ Parti’yi il, ilçe ve hatta sokakta temsil eden kişilerin duruş ve söylemleri ile millete örnek olma, iyiliğe teşvik etme, temiz toplum ve temiz yönetim anlayışı içerisinde tenkit ederken dahi söylem ve paylaşımlarında gerekli hassasiyeti gösterme zarureti vardır. Her bir üyemizin Partimizi temsil ettiği bilinci ile hareket etmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda Parti üyelerimizin sosyal medya paylaşımlarının; Parti politikalarımızla çelişmemesi ve Parti Tüzüğümüzde belirtilen disiplin hükümlerine aykırılık teşkil etmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Kişisel sosyal medya hesapları üzerinden İYİ Parti resmi sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunulmaması gerekmektedir.

Sosyal medya ve diğer iletişim araçları kullanılırken etik kurallarına ve demokratik rekabet ilkelerine uygun davranılması beklenmektedir.

Ayrıca, sosyal medya taramaları esnasında hakaret, tehdit gibi suç teşkil eden durumların tespitleri tarafımızca yapıldığı gibi, emniyet güçlerimiz başta olmak üzere farklı tüzel kişiler tarafından da kayıt altına alınmaktadır.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda maddi ve manevi anlamda sıkıntılara mahal vermemek, siyaset yaparken kirli dilden uzak durmak ve etik kurallara uygun demokratik rekabet ilkelerine paralel paylaşımlarda bulunmak esas kural kabul edilmelidir.

Bu hususta gerekli özen ve dikkatin gösterilmesinin tüm Parti üyelerimize bildirilmesini rica ederim. Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarımı sunarım.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı

Nuri OKUTAN

Mehmet

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER