Tüm Sağlık-Sen; Fitre ve Zekâtlarınızı 4/C' lilere Verebilirsiniz‏

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, İlgili ve yetkililerden Fitre ve sadakalarınızı 4/C lilere verebilirsiniz diye bir açıklama bekliyoruz dedi.

Tüm Sağlık-Sen; Fitre ve Zekâtlarınızı 4/C' lilere Verebilirsiniz‏
Erözgün, Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan işçilerin, İşyerlerinde ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini bu işçilerin, haklarını arayamadığı gibi, durumundan şikâyet dahi edememektedirler. Yılda bir kere çıkarılan 4/C tebliğine göre hükümet tarafından belirlenen 11 aylık ücreti alıp yaşamlarını açlık sınırının altında sürdürmek zorunda olduklarını vurguladı.
 
Erözgün,4/C liler çalıştıkları kuruluştan başka yere tayin haklarını kullanamadıkları gibi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da naklen atamamaktadırlar. Aile bütünlüğü parçalanmış birçok işçi, istifa ederek işini kaybetmekte, birçoğu da belki bir gün feryadımızı birileri duyar ümidiyle beklemektedir. Memurlara ve sözleşmeli personele verilen haklar bu işçilere verilmemekte olduğunu belirtti.
 
Erözgün, T.C Anayasasının 123.maddesindeki “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” Hükmü memurlar için uygulanmakta, bir memur kurumlar arası geçiş yapabilmekte olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti.
 
4/C liler söz konusu olduğunda idarenin bütünlüğü göz ardı edilmekte ve işçiler kurumlar arası geçiş yapamamaktadırlar, denge tazminatı, sosyal ve özlük hakları, tayin, terfi durumları söz konusu değildir, statüleri belirsizdir.
 
Muhtemeldir ki kamu işçisi statüsünde olmadıkları için kamu işçilerine ödenecek bayram ikramiyesi 4/C li işçilere ödenmeyecektir. Çünkü fazla mesai ücreti döner sermaye ve benzeri ek ödemeler Sözleşme metninin 6.Maddesi 3 fıkrasına göre  “İlgiliye bu sözleşmede belirtilen ücretler dışında her hangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelerine bu yolda bir hüküm konulamaz.” Hükmü Kamu işçisine ödenecek Bayram ikramiyesini de engellemektedir. Şimdi merakla bekleniyor kamu işçilerine Bayram ikramiyesi ödenirken;4/C lilere Bayram İkramiyesi Verilecek mi? Yoksa hayır siz işçi değilsiniz 4/C li misiniz denilecek?
 
4c statüsünde istihdam edilen personel üzerinde yöneticiler ve amirler tarafından keyfi uygulamalar oluşturulduğunu ve buna son verilmesini isteyen Erözgün, bunların dayanağını oluşturan mevzuat hükümleri yürürlükten kaldırılmalıdır. Sözleşme metninin 7.maddesinin (b) bendinde yer alan:”Sözleşme hükümlerine uymadığı veya görevlerinde başarısız olduğu birim amirince tespit edilenler birim amirinin teklifi üzerine, kurum tarafından uyarılacağı gibi sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir.” Hükmünün iptal edilmesini istedi.  
 
Erözgün, 4/C statüsünde istihdam edilen personelin; eş durumu özrüne dayalı yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görevde yükselme, sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hak ve yükümlülükler, iş sonu tazminatı, başta yıllık izin olmak üzere izin hak ve süreleri, fazla çalışma ücreti vb. konularda yaşadığı sorunların kısa vadede çözümü mümkün olup asli ve sürekli nitelikte istihdam edilmelerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar öncelikle bu sorunları kalıcı olarak çözecek hükümler içeren Bakanlar Kurulu kararı ivedilikle yürürlüğe konulmalı dedi.
 
Erözgün, 4/C statüsünde personel istihdam edilmek suretiyle yürütülen kamu hizmetlerinin büyük bölümünün asli ve sürekli nitelikte kamu hizmeti olduğu, özellikle Sağlık hizmetlerinde TÜİK bünyesinde ve yargı teşkilatı bünyesinde istihdam edilen 4/C personel tarafından yürütülen hizmetlerin asli ve sürekli nitelikte kamu hizmeti olduğu dikkate alındığında bu kurumlardaki 4/C’li personelin zaman geçirilmeksizin memur kadrolarıyla ilişkilendirilmesi gerekmekte olduğunu belirtti. 
 
Erözgün, Sayın Başbakan seçimden önce bir Televizyon kanalındaki programında 4/C lilere kadro vereceklerini bunun için çalışmaların sürdürüldüğünü açıklamıştı ancak bu güne kadar bu adaletsizlikler devam ediyor. Yeni seçim yaklaştı hala 4/C lilerin sorunları çözülemedi. 4/C lilere Vekil Ebe ve Hemşirelere ve Aile Sağlığı elemanlarına kadro verilerek hizmet bütünlüğünün sağlanmasını istiyoruz. Sağlık Hizmeti bir ekip hizmetidir. Aynı işi yapan ya da ekip üyelerinin farklı haklara sahip olduğu adaletsizliklerin diz boyu yaşandığı bir durumda ekip ruhu olamaz bu nedenle bu kadro sorunu çözülmeli dedi.
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2012, 11:03

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER